Kudüm tavafı


Tavaf 5 çeşittir. kudüm tavafında abdest almanın sünnet olduğu söylenmişse de, en. şafiî mezhebine göre kıran haccı yapacak olanların da mekke’ ye vardıklarında yapacakları ilk tavaf kudûm tavafıdır. kudüm tavafında abdest almanın sünnet olduğu söylenmişse. abdestsiz kudüm tavafı yapan kişi, ceza olarak sadece sadaka vermesi yeterlidir.

çünkü kıran haccına niyet edenlerin hem hac, hem de umre için bir tavaf ve sa’ y yapmaları yeterlidir. ve eski beyti ( kabe' yi) tavaf etsinler" ( el- hacc, 22/ 29) ayet- i kerimesi mutlak olup, taharet şartı koymamaktadır. bunlar kudüm, ziyaret, sader, nafile ve umre tavafıdır. ( tirmizî, hac, 102.

rakam ne demek. hacılar, mescid- i haram ve mescid- i nebevi işleri genel başkanlığı’ nın hacıları karşılamak amacıyla yaptığı büyük hazırlıklar çerçevesinde, kudüm tavafını eda etmek için bu sabah ( cumartesi) mescid- i haram’ a ulaştılar. bunun için de kudüm tavafında abdest farz değildir. bir hac terimi kudüm tavafı olarak, “ ifrad haccı” yapanların mekke’ ye vardıklarında yaptıkları ilk tavaftır. bu tavaf, afaki yani mikat haricindeki başka beldelerden mekke- i mükerreme’ ye gelenler için sünnettir. bu tavafın yapılması sünnettir. hacla ilgili olarak " kudüm tavafı", " ziyaret tavafı" ve " veda tavafı" olmak üzere 3 tavaf vardır: kudüm tavafı, mekke' nin dışından gelenlerin yaptığı ilk tavaf olup, yapılması sünnettir. a) kudüm tavafı: “ kudüm”, sözlükte bir yere gelmek veya varmak anlamına gelir. buna “ tavaf- ı lika” da denir. ayrıca bu tavaf imam malik’ e göre vaciptir. ve eski beyti ( kabe` yi) tavaf etsinler" ( el- hacc, 22/ 29) ayet- i kerimesi mutlak olup, taharet şartı koymamaktadır.

1- ) kudüm tavafı: mikat dışından mekke- i mükerreme’ ye varıldığında yapılan tavafa denilir. mekkeliler ile hıll ve harem bölgelerinde ikamet edenler, kudûm tavafı yapmazlar.


Hicret sonuçları